Installatie van centrale stofzuigen wat is het

De innovatieve industrie gebruikt tienduizenden ontvlambare en explosieve stoffen. De parameters van gassen en vloeistoffen in de kracht van feiten worden perfect herkend en gedocumenteerd. Vandaar dat de identificatie van bedreigingen die voortvloeien uit hun aanwezigheid in het werkproces relatief erg plezierig is. De situatie stopt veel complexer in het geval van het verplaatsen, opslaan of verwerken van losse materialen. In veel gevallen vormen ogenschijnlijk onschadelijke stoffen zoals meel, hout, suiker, cacao, aluminium of papier in de kern van stof een groot explosiegevaar.

https://pro-magnetin.eu/nl/

Industriële centrale stofzuiginstallaties worden gebruikt om bezonken stof te verwijderen van parketvloeren, vlakke oppervlakken en de constructie van gereedschappen en hallen. Het is bedoeld om hygiëne in de zin van werk te handhaven, en deze ene bescherming van werkende mensen en instellingen en apparaten tegen de schadelijke effecten van stof, inclusief de dreiging van secundaire explosies. Elk bedrijf dat industriële installaties uitvoert, moet & nbsp; installatie uitvoeren in overeenstemming met de wettelijke normen die zijn vastgelegd in de installatie van & nbsp; atex.

Een belangrijke taak die centraal stofzuigen is:- bescherming van de gezondheid en mensen die in de ruimte werken tegen de destructieve effecten van stof.- bescherming van organisaties en apparaten tegen storingen aan het einde van stofinterferentie;- bescherming van de constructie en personen die werken tegen de gevolgen van ongecontroleerde pollenuitbarsting.

Let op - explosiegevaarIn het geval van ontvlambare of explosieve stoffen, gassen, stof, vloeistofdampen of hybride mengsels, zoals tijdens het stofzuigen, bestaat er een hoog risico op een ongecontroleerde explosie. De handeling zal dan waarschijnlijk veroorzaken dat de ontstoffingseenheid wordt vernietigd evenals de gehele eenheid. Volgens statistieken zijn filtratie-eenheden en cyclonen onderdeel van de kwaliteit van apparaten met een hoog ontploffingsgevaar.

Centraal stofzuigen en explosieve veiligheidZoals eerder gezegd, is een drankje uit de echte betekenis van de centrale stofzuiginstallatie het minimaliseren van het risico van secundaire ontploffing door het elimineren van de zogenaamde reststof. Deze oplossing maximaliseert aan de ene kant de veiligheid van de unit en de brandmeldcentrale, met de extra mogelijkheid om de kosten te beperken die gepaard gaan met het afstemmen van de procesinstallatie op de vereisten van de ATEX-richtlijn. De enige moet letten op het feit dat bij het succes van brandbaar en explosief stof de installatie van centraal stofzuigen moet voldoen aan de strenge eisen van de ATEX-richtlijn.