Gevaarlijke zone ex

De ATEX-richtlijn (Frans: Atmosphères Explosibles, ook wel richtlijn 94/9 / EC genoemd - is absoluut de Europese Unie die de essentiële eisen definieert voor producten die bedoeld zijn om in potentieel explosieve omgevingen te worden gebruikt. De meeste machines en gereedschappen die in steenkoolmijnen worden gebruikt, zijn populair bij methaan- en kolenstofexplosiegevaar en de ATEX-richtlijn heeft betrekking op gereedschappen en beschermende stijlen die zijn bedoeld voor gebruik in oppervlakken die blootstaan ​​aan explosiegevaar. Tot voor kort deelden veiligheidsvoorschriften in afzonderlijke landen van de Europese Unie onderling een belangrijke belemmering voor de vrije uitwisseling van goederen tussen lidstaten.Uit de huidige toestand is de uniforme ATEX-richtlijn gecreëerd, die bestaande ontwerpen verenigde en de circulatie van producten binnen de Europese groep gemakkelijk vergemakkelijkte. Bij de uitvoering van de bepalingen van artikel 100 A van het Verdrag van Rome is het belangrijkste punt van de ATEX-richtlijn het waarborgen van het vrije verkeer van goederen met een hoog niveau van explosiebeveiliging. Wat betreft apparaten die bedoeld zijn om te lezen in explosiegevaarlijke gebieden, hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie op 23 maart 1994 de ATEX-richtlijn 94/9 / EG uitgegeven, die op 1 juli 2003 van kracht werd. Bovendien werd Richtlijn 1999/92 / EG ATEX137 (ook wel ATEX-GEBRUIKERS genoemd op 16 december 1999 aangenomen, die de minimale veiligheidseisen voor functies in ruimtes met een explosiegevaarlijke atmosfeer wijzigt. Richtlijn ATEX 94/9 / EG begon op 1 juli 2003 in te treden en verving de eerdere oude benaderingsrichtlijnen 76/117 / EEG en 79/196 / EEG.

CE-markering (Frans: Conformité Européenneidentificatienummer van de certificatie-instellingexplosieveilige symboolexplosie groepapparaatcategorietype explosiebeveiligingexplosie subgroeptemperatuurklasse

We raden Atex-training aan