Explosie in oekraine

De explosie wordt gekenmerkt door een zeer sterke oxidatie- of ontledingsreactie, die bestaat uit een grote verbranding van ontvlambare gassen, dampen, ontvlambare vloeistoffen of stof of vezels in het lichaam, die een toename van temperatuur of druk veroorzaken, samen met een destructieve schokgolf en een akoestisch effect.

De explosie heeft een ruimte in strikt gedefinieerde omstandigheden en precies wanneer de concentratie van brandbare grondstof wordt beschouwd binnen een geschikt gedefinieerd bereik, dat de explosiegrens wordt genoemd. De concentratie van de brandbare component in een bepaald explosiebereik veroorzaakt geen explosie. Om een ​​explosie te creëren, is er behoefte aan meer goede energie, waarvan de initiator factoren kunnen zijn zoals vonken die zijn ontstaan ​​tijdens de werking van machines en elektrische constructies, elementen van installaties die tot zeer hoge temperaturen zijn verwarmd, atmosferische en elektrostatische ontladingen. Deze energie wordt bepaald door de lage ontstekingsenergie en wordt gedefinieerd als de zeer lage energie van de condensator in het elektrische circuit, waarvan de oplossing onder bepaalde testomstandigheden ontsteking van het mengsel en vlamverspreiding kan veroorzaken. Explosieveiligheidstoestellen zijn explosieveilige apparaten die bedoeld zijn voor gebruik in ruimtes met een bijzonder explosiegevaar.

De waarde van de laagste ontstekingsenergie is een parameter die een beoordeling geeft van het explosiegevaar, dat voortvloeit uit de in het gebied heersende bronnen, zoals elektrische en elektrostatische vonken, vonken die voortkomen uit capacitieve of inductieve elektrische circuits, evenals mechanische vonken.

Probiox Plus

De brandstof moet toegang hebben met een oxidatiemiddel en de initiatie van verbranding vereist de initiator. Het is erger om een ​​stofexplosie te initiëren dan een gasexplosie. Het gas vermengt zich spontaan met de atmosfeer door diffusie en mechanisch roeren is nodig om een ​​stofwolk te creëren. Het minimaliseren van de explosieruimte is bevorderlijk voor het geweld van de explosie, en in het geval van fijne steenkool wordt het beschouwd als een noodzakelijke factor voor het optreden ervan. Onder de gassen zijn oxidatiemiddelen waarschijnlijk in plaats van zuurstof, bijvoorbeeld fluor. Vloeistoffen die oxiderende stoffen zijn, zijn onder meer perchloorzuur, waterstofperoxide en oxiderende stoffen onder vaste stoffen zijn: ammoniumnitraat, metaaloxiden. Brandstoffen zijn vooral alle vloeistoffen, gassen, maar deze vaste stoffen.